วิสัยทัศน์ และคำขวัญ

9
มี.ค.
    2015-03-09 23:19:23   
    1363
   แอดมิน
..วิสัยทัศน์..
 
เทศบาลตำบลป่าไหน่
เป็นองค์กรที่มีการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย
บริการรวดเร็ว ประทับใจ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม
 เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์
และบุคลากรที่มีศักยภาพ”
 

 
..คำขวัญเทศบาล..

ป่าไม้เมืองงาม ลือนามพระธาตุขุนโก๋น พืชผลเกษตรดินดี เขียวขจีข้าวขาวดอกมะลิ 105