สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

9
มี.ค.
    2015-03-09 23:25:01   
    1124
   แอดมิน
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
        เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป็นสถานที่พักผ่อนชมทิวทัศน์อันสวยงาม ตกปลา ทานอาหารเย็นที่ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติ นิยมนำอาหารไปทานเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่ม

น้ำตกป่าหญ้าไทร
        เป็นน้ำตกบูรณะใหม่ ตั้งอยู่ในบ้านป่าหญ้าไทรเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 เป็นน้ำตกเล็กๆ มีน้ำไหลตลอดปี

น้ำตกตาดฟ้าคาง
        ตั้งอยู่ในเขตบ้านตีนธาตุ หมู่ 4 เป็นน้ำตกที่มีแร่ซีไรค์ ทำให้เรืองแสงเวลาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ ระยะทางไกล การเดินทางลำบากมาก จึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

โบราณสถาน
        ประกอบด้วยวัดต่างๆ ในตำบลป่าไหน่ ได้แก่ วัดป่าไหน่ วัดดอยพระเจ้า วัดสันยาววัดบ้านเหล่า วัดดงป่าตะ วัดพระธาตุขุนโก๋น วัดสันกลาง วัดสันปอธง วัดม่วงถ้อย วัดโล๊ะปูเลย วัดม่วงคำ วัดสันต๊ะผาบ ซึ่งแต่ละวัดก็มีประวัติยาวนาน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีวัตถุมงคลให้เช่าบูชา