:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file