:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านม่วงถ้อย ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านม่วงถ้อย ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


file