:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยาย คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยาย คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสันปอธง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


file