:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: การตรวจรับการจ้างโครงดารก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ การตรวจรับการจ้างโครงดารก่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


file