:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านม่วงถ้อยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านม่วงถ้อยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


file