:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสันกลาง เชื่อมต่อ ม.6 บ้านสันปอธง (ข้างสุสานบ้านสันกลาง)ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านสันกลาง เชื่อมต่อ ม.6 บ้านสันปอธง (ข้างสุสานบ้านสันกลาง)ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


file