:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าไหน่ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านป่าไหน่ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


file