:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


file