ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่
9 หมู่ 7 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์:
053-017567-8

โทรสาร:
053-017567-8 ต่อ18

กรอกแบบฟอร์ม ติดต่อ-สอบถาม