คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าไหน่

13
เม.ย.
    2015-04-13 12:35:47   
    2473
   แอดมิน
                                                                                               
                                                                                
                                                                                นายสวาท  เนรวรรณ์
                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่


                                                                                                  
                                             นายพสิษฐ์  กามูล                                                           นายอินถา  ดวงแสง
                                    รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่                                     รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่                                                                                                 
                                          นายสุภาพ  อารามแก้ว                                                      นายแหลง  สมน้อย
                             เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่                             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่