กิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ตามโครงการให้ความรู้การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

19
ก.พ.
    2021-02-19 16:27:58   
    22
   แอดมิน
กิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ตามโครงการให้ความรู้การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔