ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

16
ก.พ.
    2021-02-16 09:21:28   
    31
   แอดมิน
<<LIVE>> ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ สดจากห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

https://www.facebook.com/Chiangmai.ECT/videos/239481274437606