โครงการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2564

9
ต.ค.
    2020-10-09 09:23:37   
    261
   แอดมิน

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นำโดย นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่ พนักงาน ลูกจ้าง กำนันตำบลป่าไหน่
สภาวัฒนธรรมตำบลป่าไหน่ ชมรมผู้สูงอายุ ประธาานแม่บ้านตำบลป่าไหน่ และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่
ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณบันไดนาค
วัดพระธาตุขุนโก๋น หมู่ที่ 4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตร
ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า
เทโวโรหนะ (เทว+โอโรหน) ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก