โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่9 ม.10 บ้านสันต๊ะผาบ

3
ก.ย.
    2020-09-03 15:20:41   
    121
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านสันต๊ะผาบ ม.10 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำพิมเสนน้ำ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านสันต๊ะผาบ หมู่ที่ 10 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563