โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่8 ม.9 บ้านม่วงคำ

3
ก.ย.
    2020-09-03 15:15:45   
    145
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านม่วงคำ ม.9 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำข้าวเกรียบมันเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563