โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่7 ม.8 บ้านโล๊ะปูเลย

3
ก.ย.
    2020-09-03 15:11:10   
    126
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านโล๊ะปูเลย ม.8 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกเพาะเห็ดฟาง เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านโล๊ะปูเลย หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563