โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่6 ม.7 บ้านม่วงถ้อย

3
ก.ย.
    2020-09-03 15:04:05   
    103
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านม่วงถ้อย ม.7 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำสบู่เหลวและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านม่วงถ้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563