โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่5 ม.6 บ้านสันปอธง

3
ก.ย.
    2020-09-03 14:58:53   
    102
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านสันปอธง ม.6 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านสันปอธง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563