โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่4 ม.5 บ้านสันกลาง

3
ก.ย.
    2020-09-03 14:54:09   
    103
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านสันกลาง ม.5 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563