โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่3 ม.4 บ้านตีนธาตุ

3
ก.ย.
    2020-09-03 14:50:04   
    58
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านตีนธาตุ ม.4 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำสบู่ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563