โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่2 ม.3 บ้านเหล่า

3
ก.ย.
    2020-09-03 14:46:48   
    17
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านเหล่า ม.3 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำขนมถั่วแปบและขนมไข่หงส์ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ วัดบ้านเหล่า หมู่ที่3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563