โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่ ครั้งที่1 ม.2 บ้านสันยาว

3
ก.ย.
    2020-09-03 14:38:54   
    19
   แอดมิน
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย พัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลป่าไหน่โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านสันยาว ม.2 ตำบลป่าไหน่ได้ฝึกทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดทำขึ้น ณ วัดบ้านสันยาว หมู่ที่2 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563