ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไหน่

23
ก.ค.
    2020-07-23 13:03:40   
    127
   แอดมิน
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไหน่

แผนที่บ้าน

http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/_1.pdf
1 นางปิมปา  ทรายคำ
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ทรายคำ.pdf
2.นายพงษ์ศักดิ์  เมฆมณเทียร
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ เมฆมณเทียร.pdf 
3.นางกชกร ฟูยอด
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ฟูยอด.pdf
4.นางพรรณทิพา ชมชื่น
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ชมชื่น.pdf
5.นางหล้า ทวีพันธ์
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ทวีพันธ์.pdf
6.นายเข้ม ทะกิจ
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ทะกิจ.pdf
7.นายสุนทร ไชยเกตุ
http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ไชยเกตุ.pdf