องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ

23
ก.ค.
    2020-07-23 11:10:27   
    99
   แอดมิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


2.การส่งเสริมคุณภาพชีวิต


3.การจัดระเบียบสังคม ความเรียบร้อย


4.ด้านการวางแผน การลงทุนและท่องเที่ยว


5.ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติ


6.ด้านศิลปะวัฒธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น