มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ / มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ปี 2563

22
ก.ค.
    2020-07-22 04:13:00   
    141
   แอดมิน

มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  /  มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2563