มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ปี 2562

22
ก.ค.
    2020-07-22 04:04:27   
    140
   แอดมิน
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2562