งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

15
ก.ค.
    2020-07-15 09:01:33   
    136
   แอดมิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ไตรมาส 1 >>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/1.pdf
ไตรมาส 2 >>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/2.pdf
ไตรมาส 3 >>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/3.pdf
ไตรมาส 4 >>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/4.pdf