โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

19
มี.ค.
    2020-03-19 11:25:27   
    293
   แอดมิน
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไหน่ ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวจิราภักตร์ ชูทองรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอพร้าว และ นางสุภาวดี มหาชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เพื่อรับมือและป้องกันโรคโคโรน่า2019