เทศบาลตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

3
มี.ค.
    2020-03-03 09:27:44   
    47
   แอดมิน
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมทั้งคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าไหน่ และพนักงาน เทศบาลตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) อำเภอพร้าว กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อำเภอพร้าว ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ได้จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในวันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 7.30 น. ณ ลานตลาดนัดอำเภอพร้าว