เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2
ต.ค.
    2018-10-02 10:45:20   
    251
   แอดมิน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
http://www.panai.go.th/image/data/TBY/ 62.pdf