โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ปรับปรุงภูมิทัศ ปลูกต้นไม้) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

17
ก.ค.
    2018-07-17 11:45:37   
    340
   แอดมิน
อำเภอพร้าวร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไหน่, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, หมวดทางหลวงพร้าว, ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
ร่วมกันประชุมเพื่อจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ปรับปรุงภูมิทัศ ปลูกต้นไม้) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561