ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่หน่วยงานทางภาครัฐ กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนตำบลป่าไหน่เป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่อำเภอพร้าว

7
ก.ย.
    2017-09-07 13:52:02   
    524
   แอดมิน
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลป่าไหน่ ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่หน่วยงานทางภาครัฐ กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนตำบลป่าไหน่เป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้แก่อำเภอพร้าว โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นผู้รับมอบดอกไม้ดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอพร้าว เนื่องในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลกล่าวถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช