บ้านปางตอย (ออบมืด) ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำ

22
มี.ค.
    2017-03-22 13:51:07   
    1738
   แอดมิน
      บ้านปางตอย ออบมืด เขต หมู่ 4 บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ขึ้นดอยชมธรรมชาติและแหล่งน้ำไหลเย็น มองเห็นตัวปลา ระยะทางจากบ้านตีนธาตุประมาณ 8 กิโลเมตร