บรรยากาศน้ำแม่งัด บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่

20
มี.ค.
    2017-03-20 09:23:48   
    889
   แอดมิน
ภาพบรรยากาศน้ำแม่งัด บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่

ต้นน้ำแม่งัดมีน้ำที่เย็นและใสสะอาด ทำให้มีนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี 
  

เทศบาลตำบลป่าไหน่ ขอความร่วมมือดังนี้ 

1. ห้ามทิ้งขยะโดยเด็ดขาด (เนื่องจากน้ำแม่งัดถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้อุปโภคและบริโภคของคนทั้งในตำบลป่าไหน่และตำบลสันทราย)
2. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทและพกพาอาวุธ 
3. ห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่ (เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า)