ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลการซื้อตถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธี e-Auction