ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ เรื่อง ประมูลการซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง ( Backhoe Loader ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์