นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น และเครือข่ายครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ

19
ก.ย.
    2016-09-19 16:10:22   
    503
   แอดมิน
              นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชชน์ บุคคล องค์กรดีเด่น และเครือข่ายครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องในวันครบรอบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบรอบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่