โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านออบมืด ในวีนที่ 17 กันยายน 2559

19
ก.ย.
    2016-09-19 16:02:28   
    537
   แอดมิน
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลตำบลป่าไหน่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไหน่ ได้มอบเงิน และเครื่องอุปโภคบริโภค โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ให้ นายดูแส ปะวะ บ้านออบมืด หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน ในวันเสาร์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559