โครงการอบรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าไหน่ ประจำปี 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลป่าไหน่

24
พ.ค.
    2016-05-24 10:42:46   
    702
   แอดมิน

รวมภาพกิจกรรมโครงการอบรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าไหน่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลป่าไหน่ 

ฟังการบรรยายด้านสุขภาพ     โดยคุณหมอสังวาลย์  จันทร์ติ๊บ และคุณหมอบุญธรรม  มาเต็ม
ฟังการบรรยายด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   โดยสภาวัฒนธรรมตำบลป่าไหน่