บทความ

24
พ.ย.
  2020-11-24 10:12:33   
  viewed 3
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ปี  2564
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaแผนการจัดหาพัสดุ/ ปี 64 2พย63.pdf..
6
พ.ย.
  2020-11-06 10:01:14   
  viewed 9
6
พ.ย.
  2020-11-06 09:46:34   
  viewed 10
5
พ.ย.
  2020-11-05 14:02:27   
  viewed 14
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ..
9
ต.ค.
  2020-10-09 09:23:37   
  viewed 43
โครงการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นำโดย นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่ พนักงาน ลูกจ้าง กำนันตำบลป่าไหน่ สภาวัฒนธรรมตำบลป่าไหน่ ชมรมผู้สูงอายุ ประธาานแม่บ้านตำบลป่าไหน่ และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณบันไดนาค วัดพระธาตุขุนโก๋น หมู่ที่ 4 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลง..