ข้อมูลองค์กร

19
มิ.ย.
  2017-06-19 16:09:21   
  viewed 509
     งบแสดงสถานะการเงินเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงสถานะการเงินเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิ๊ก>>>>http://www.panai.go.th/image/data/Money/2.pdf  ..
17
เม.ย.
  2015-04-17 23:32:44   
  viewed 3350
13
เม.ย.
  2015-04-13 13:22:47   
  viewed 1713
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่
                                                                                    ..
13
เม.ย.
  2015-04-13 12:35:47   
  viewed 2075
13
เม.ย.
  2015-04-13 12:13:35   
  viewed 1405
สภาพเศรษฐกิจ
อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนี้ 1. ทำนา                  ประมาณร้อยละ  66.30  ของครัวเรือน 2. ทำไร่               &n..