ข้อมูลองค์กร

14
ก.ค.
  2020-07-14 15:49:33   
  viewed 37
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 เทศบาลตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 เทศบาลตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ คลิ๊ก>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/-แปลง_1.pdf  ..
14
ก.ค.
  2020-07-14 15:46:22   
  viewed 34
โครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าไหน่
โครงสร้างหน่วยงาน เทศบาลตำบลป่าไหน่ คลิ๊ก>>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/-แปลง.pdf  ..
24
มี.ค.
  2020-03-24 11:57:20   
  viewed 152
24
เม.ย.
  2019-04-24 11:06:42   
  viewed 216
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูเอกสารคลิ๊ก >>>> http://www.panai.go.th/image/data/kanngun/_1.pdf  ..
19
มิ.ย.
  2017-06-19 16:12:07   
  viewed 530
      งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิ๊ก>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/Money/2_1.pdf..