ข้อมูลองค์กร

15
ก.ค.
  2020-07-15 08:28:34   
  viewed 67
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 คลิ๊ก>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/-2562-ในระบบ.pdf..
15
ก.ค.
  2020-07-15 08:24:35   
  viewed 55
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/-ปี-2563.pdf..
14
ก.ค.
  2020-07-14 16:43:10   
  viewed 34
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลป่าไหน่ (KhowledgeManagement:KM)
แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลป่าไหน่ (KhowledgeManagement:KM) คลิ๊ก>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/KM.pdf  ..
14
ก.ค.
  2020-07-14 16:19:22   
  viewed 35
พระราชบัญญัติเทศบาล
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 คลิ๊ก>>>>>> http://www.krabicity.go.th/krabi/images/dataweb/low/prb.pdf  (เครดิต)  http://krabicity.go.th/krabiwp/..
14
ก.ค.
  2020-07-14 15:58:28   
  viewed 36
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ ) ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ ) ครั้งที่ 1/2561 คลิ๊ก >>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/2562.pdf..