ข้อมูลองค์กร

22
ก.ค.
  2020-07-22 04:04:27   
  viewed 66
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2562
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2562 ..
21
ก.ค.
  2020-07-21 22:16:23   
  viewed 62
21
ก.ค.
  2020-07-21 13:42:52   
  viewed 62
งานสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่
งานสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่  ..
15
ก.ค.
  2020-07-15 09:01:33   
  viewed 70
     งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ไตรมาส 1 >>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/1.pdf ไตรมาส 2 >>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/2.pdf ไตรมาส 3 >>>>>>http://www.panai.go.th..
15
ก.ค.
  2020-07-15 08:51:44   
  viewed 64
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก>>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/LPA2562/-2563-แปลง (2).pdf..