ข้อมูลองค์กร

5
พ.ย.
  2020-11-05 14:02:27   
  viewed 122
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ..
7
ต.ค.
  2020-10-07 13:51:24   
  viewed 148
ผลการสำรวจความพึงพอใจการผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลป่าไหน่
ผลการสำรวจความพึงพอใจการผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลป่าไหน่ คลิ๊ก >>>> https://drive.google.com/file/d/1iZztFn6O0GqU47BAV7x9LKBxgKcjCOrF/view?usp=sharing..
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:30:06   
  viewed 160
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:22:18   
  viewed 152
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ   สำนักปลัด  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:13:00   
  viewed 142
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  /  มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2563
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  /  มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2563  ..