ข้อมูลองค์กร

14
พ.ย.
  2018-11-14 10:05:02   
  viewed 30
 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.panai.go.th/image/data/๋JOON/ และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf  ..
19
มิ.ย.
  2017-06-19 16:12:07   
  viewed 294
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิ๊ก>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/Money/2_1.pdf..
19
มิ.ย.
  2017-06-19 16:09:21   
  viewed 261
งบแสดงสถานะการเงินเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงสถานะการเงินเทศบาลตำบลป่าไหน่ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิ๊ก>>>>http://www.panai.go.th/image/data/Money/2.pdf  ..
17
เม.ย.
  2015-04-17 23:32:44   
  viewed 2146
13
เม.ย.
  2015-04-13 13:22:47   
  viewed 1117