ข้อมูลองค์กร

7
ต.ค.
  2020-10-07 13:51:24   
  viewed 19
ผลการสำรวจความพึงพอใจการผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลป่าไหน่
ผลการสำรวจความพึงพอใจการผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลป่าไหน่ คลิ๊ก >>>> https://drive.google.com/file/d/1iZztFn6O0GqU47BAV7x9LKBxgKcjCOrF/view?usp=sharing..
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:30:06   
  viewed 71
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:22:18   
  viewed 56
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:13:00   
  viewed 50
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ / มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ปี 2563
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  /  มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2563  ..
22
ก.ค.
  2020-07-22 04:04:27   
  viewed 51
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ปี 2562
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี  ปี  2562 ..