ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

24
พ.ย.
  2020-11-24 10:12:33   
  viewed 72
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ  ปี  2564
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaแผนการจัดหาพัสดุ/ ปี 64 2พย63.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:29:40   
  viewed 124
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส  ประจำไตรมาสที่  4
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 4_compressed.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:29:14   
  viewed 123
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส  ประจำไตรมาสที่  3
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 3_compressed.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:28:35   
  viewed 130
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส  ประจำไตรมาสที่  2
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 2-บีบอัด.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:28:07   
  viewed 120
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส  ประจำไตรมาสที่  1
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 1-บีบอัด.pdf..