ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

14
ม.ค.
  2019-01-14 11:16:57   
  viewed 13
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อาคารเรียนเด็กเล็ก
รายละเอียด >>>>>http://www.panai.go.th/image/data/AAKAN/ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.pdf..
4
ม.ค.
  2019-01-04 10:01:24   
  viewed 24
11
ธ.ค.
  2018-12-11 10:33:47   
  viewed 40
ร่างประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ
ร่างประกาศเทศบาลตำบลป่าไหน่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เป็นผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านม่วงถ้อย หมู่ที่ 7 - บ้านสันปอธง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.panai.go.th/image/data/arkan/ ถนนแอสฟัลท์ ม.6-7.pdf..
24
ต.ค.
  2018-10-24 16:01:25   
  viewed 103
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องทำงานกองช่างเทศบาลตำบลป่าไหน่http://www.panai.go.th/image/data/NongZaaต่อเติมห้องทำงานช่าง/ ต่อเติมอาคาร ทต.ป่าไหน่ 950,000.pdf..
25
ก.ย.
  2018-09-25 10:21:49   
  viewed 143