ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

24
ก.ค.
  2018-07-24 10:29:12   
  viewed 12
18
มิ.ย.
  2018-06-18 16:26:24   
  viewed 45
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างอาคารประปา ทต.ป่าไหน่
http://www.panai.go.th/image/data/NongZaaเปิดเผยราคากลาง/ 60 อาคารประปา ทต. ( 484,000 ).pdf..
18
มิ.ย.
  2018-06-18 16:25:31   
  viewed 31
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างลาน คสล.ม.5 บ้านสันกลาง
http://www.panai.go.th/image/data/NongZaaเปิดเผยราคากลาง/ 60 ลาน คสล. ม.5 ( 284,000 ).pdf..
18
มิ.ย.
  2018-06-18 16:24:42   
  viewed 30
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.7 บ้านม่วงถ้อย
http://www.panai.go.th/image/data/NongZaaเปิดเผยราคากลาง/ 60 ราง ม.7 ( 262,000 ).pdf..
18
มิ.ย.
  2018-06-18 16:23:41   
  viewed 27
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.2 บ้านสันยาว
http://www.panai.go.th/image/data/NongZaaเปิดเผยราคากลาง/ 60 ราง ม.2 ( 267,000 ).pdf..