ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

23
ก.ค.
  2020-07-23 10:29:40   
  viewed 47
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 4_compressed.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:29:14   
  viewed 42
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 3_compressed.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:28:35   
  viewed 48
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 2-บีบอัด.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 10:28:07   
  viewed 42
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaประกาศไตรมาส/ 62 ไตรมาส 1-บีบอัด.pdf..
21
ก.ค.
  2020-07-21 18:18:56   
  viewed 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเหล็กดัด กันสาด อาคารห้องทำงานกองช่าง
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaรายงานผลผู้ชนะการเสนอราคา/ เหล็กดัด กันสาด ห้องช่าง.pdf..