ข่าวประชาสัมพันธ์

5
พ.ย.
  2020-11-05 14:02:27   
  viewed 57
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ..
7
ต.ค.
  2020-10-07 13:51:24   
  viewed 91
ผลการสำรวจความพึงพอใจการผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลป่าไหน่
ผลการสำรวจความพึงพอใจการผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลป่าไหน่ คลิ๊ก >>>> https://drive.google.com/file/d/1iZztFn6O0GqU47BAV7x9LKBxgKcjCOrF/view?usp=sharing..
6
ส.ค.
  2020-08-06 14:19:58   
  viewed 167
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น คลิ๊ก>>>>>http://www.panai.go.th/image/data/Sasi/PN.pdf..
4
ส.ค.
  2020-08-04 15:27:34   
  viewed 97
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
http://www.panai.go.th/image/data/Nongzaaทั่วไป/ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.pdf..
23
ก.ค.
  2020-07-23 13:03:40   
  viewed 130
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไหน่
ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลป่าไหน่ แผนที่บ้าน http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/_1.pdf 1 นางปิมปา  ทรายคำ http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ ทรายคำ.pdf 2.นายพงษ์ศักดิ์  เมฆมณเทียร http://www.panai.go.th/image/data/PATTTTT/ เมฆมณเทียร.pdf  3.นางกชกร ฟูยอด http://www.pa..