ข่าวประชาสัมพันธ์

27
ก.ค.
  2021-07-27 14:08:13   
  viewed 13
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2564
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2564 วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่ สภาวัฒนธรรมตำบลป่าไหน่ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ จำนวน50คน ..
13
ก.ค.
  2021-07-13 11:11:54   
  viewed 9
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3 และ 4) ปี 2563
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3 และ 4) ปี 2563 คลิก>>>http://www.panai.go.th/image/data/aoy11/3.pdf..
13
ก.ค.
  2021-07-13 11:08:27   
  viewed 12
การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งลปูกสร้าง (ภดส1และ2) ปี 2563
การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งลปูกสร้าง (ภดส1และ2) ปี 2563 คลิก>>>http://www.panai.go.th/image/data/aoy11/1 ปี2563.pdf..
13
ก.ค.
  2021-07-13 10:59:33   
  viewed 13
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลังเทศบาลตำบลป่าไหน่  โทรศัพท์ 053-017567 ..
9
ก.ค.
  2021-07-09 15:02:12   
  viewed 10
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน (เพิ่มเติม)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน (เพิ่มเติม) คลิก>>>http://www.panai.go.th/image/data/100WAN/lpanew/_6.pdf..