ข่าวประชาสัมพันธ์

15
มี.ค.
  2021-03-15 13:21:54   
  viewed 29
19
ก.พ.
  2021-02-19 16:30:33   
  viewed 46
บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่  ..
19
ก.พ.
  2021-02-19 16:27:58   
  viewed 22
กิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ตามโครงการให้ความรู้การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔
กิจกรรมประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ตามโครงการให้ความรู้การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ..
16
ก.พ.
  2021-02-16 09:21:28   
  viewed 32
ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
<<LIVE>> ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจำหวัดเชียงใหม่ สดจากห้องบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ https://www.fa..
12
ก.พ.
  2021-02-12 16:30:37   
  viewed 28
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่
รายงานการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าไห วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2564 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2564<<<<<<<<<<<<<<<<&l..