ภาพข่าวกิจกรรม

19
มี.ค.
  2020-03-19 11:25:27   
  viewed 52
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไหน่ ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวจิราภักตร์ ชูทองรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอพร้าว และ นางสุภาวดี มหาชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกั..
3
มี.ค.
  2020-03-03 09:27:44   
  viewed 66
เทศบาลตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมทั้งคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าไหน่ และพนักงาน เทศบาลตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) อำเภอพร้าว กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอก..
3
มี.ค.
  2020-03-03 09:14:07   
  viewed 51
ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐมวัย
ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐมวัย   ..
17
ก.ค.
  2018-07-17 11:45:37   
  viewed 340
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ปรับปรุงภูมิทัศ ปลูกต้นไม้) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
อำเภอพร้าวร่วมกับเทศบาลตำบลป่าไหน่, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, หมวดทางหลวงพร้าว, ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อจัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (ปรับปรุงภูมิทัศ ปลูกต้นไม้) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  ..
1
พ.ย.
  2017-11-01 10:29:50   
  viewed 489
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าวจังหวัดชียงใหม่
          วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลป่าไหน่ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก อำเ..