ภาพข่าวกิจกรรม

27
ก.ค.
  2021-07-27 14:35:36   
  viewed 2
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2564
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี2564 วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564   นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่ สภาวัฒนธรรมตำบลป่าไหน่ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าไหน่ จำนวน  50 คน ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา   12&nbs..
14
ก.ค.
  2021-07-14 11:56:35   
  viewed 13
ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างตัดผม
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างตัดผม เทศบาลตำบลป่าไหน่ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสารภี จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างตัดผม โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคสารภีร่วมกับช่างชุมชนตำบลป่าไหน่ เรียนรู้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทั..
14
ก.ค.
  2021-07-14 11:52:50   
  viewed 12
ลูกหลานห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ลูกหลานห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศบาลตำบลป่าไหน่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกหลานห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรคือ นางสุภาวดี มหาชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไหน่ เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานได้เข้าใจความเหมาะสมทางด้า..
14
ก.ค.
  2021-07-14 11:48:38   
  viewed 8
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณงามความดีคือ นางปั๋น ชุ่มปี บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ คณะสงฆ์,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,รพ.สต.,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไหน่ ,ผู้สูงอายุ,แม่บ้านและประชาชนในตำบลป่าไหน่ ได้ร่วมจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประจำเดือน กันยายน 2563 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณงามความดีคือ นางปั๋น ชุ่มปี บ้าน..
14
ก.ค.
  2021-07-14 11:45:19   
  viewed 8
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประจำเดือน สิงหาคม(ครั้งที่2)2563 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือและมีคุณงามความดีคือ นางสม ทะกิจ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 บ้านสันกลาง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าไหน่นำโดย นายแหลง สมน้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ คณะสงฆ์,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,รพ.สต.,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไหน่ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี, ,ผู้สูงอายุ,แม่บ้านและประชาชนในตำบลป่าไหน่ ได้ร่วมจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนประจำเดือน สิงหาคม(ครั้งที่2)2563 ผู้ที่ได้รับคว..